Mateusz Zbierzchowski-Ochałek

 KANCELARIA ADWOKACKA ADW. MATEUSZ ZBIERZCHOWSKI-OCHAŁEK

Adw. Mateusz Zbierzchowski-Ochałek

Adw. Mateusz Zbierzchowski-Ochałek

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po odbyciu 3 - letniej aplikacji adwokackiej w Krakowie oraz po złożeniu egzaminu adwokackiego został wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej w 2013 r.

 

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w następujących dziedzinach:

prawo cywilne

w szczególności:

- dochodzenia roszczeń z tytułu: ochrony dóbr osobistych, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, służebności, ustanowienia drogi koniecznej, zawarcia umowy, uznania klauzul umownych za niedozwolone – w tym sprawy tzw. frankowiczów, bezpodstawnego wzbogacenia, czynów niedozwolonych, odszkodowania, spraw spadkowych tj. stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku oraz innych spraw spadkowych, w tym także reprezentacji przed Urzędem Skarbowym.

- sporządzania i analizowania umów

prawo rodzinne i opiekuńcze

- ze stosunków między małżonkami

w szczególności:

- rozwód, separacja alimenty, ustanowienie rozdzielności majątkowej, zmiana ustroju wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego, unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia bądź nieistnienia małżeństwa;

- ze stosunków między rodzicami a dziećmi

w szczególności:

- alimenty, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, zarząd majątkiem dziecka, przysposobienie, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka;

prawo karne

- obrona oskarżonych i obwinionych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu przez sądami karnymi,

- reprezentacja pokrzywdzonych,

- mediacja w sprawach karnych.

Kancelaria Adwokacka współpracuje z kancelariami notarialnymi i komorniczymi, a także uczestniczy w procesach negocjacji i mediacji.

 

Kontakt:

Adw. Mateusz Zbierzchowski-Ochałek

Kancelaria Adwokacka

al. Płk. W. Beliny-Prażmowskiego 9/3

31-514 Kraków

Filia: ul. Rynek 8, 32-500 Chrzanów

tel. 669 525 805

12 294 45 34

zbierzchowski@ochalek.net

 

Translate »