Piotr Ochałek

KANCELARIA ADWOKACKA ADW. PIOTR OCHAŁEK

Adwokat Piotr Ochałek

Adwokat Piotr Ochałek

Urodzony w 1955 r. w Krakowie. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1974 – 1978. W latach 1978 -1985 pracownik naukowy Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W latach 1985 – 1987 aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Krakowie. Od 1 grudnia 1987 r. wykonuje zawód adwokata najpierw w Zespole Adwokackim nr 5 w Krakowie, a obecnie w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

 

Występuje w sprawach sądowych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i rodzinnego, a nadto lokalowego, rolnego i karnego.

W szczególności w zakresie prawa cywilnego prowadzi sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych, ubezwłasnowolnienia, uznania za zmarłego, sądowego stwierdzenia zgonu, zawierania umów, nieważności umów i innych czynności prawnych, nabywania własności, przeniesienia własności, zasiedzenia, rozgraniczania nieruchomości, współwłasności i jej znoszenia, ustanawiania i znoszenia służebności gruntowych, w tym służebności drogi koniecznej, dochodzenia odszkodowań i uzyskiwania zadośćuczynienia, wykonywania zobowiązań z umów i skutków ich niewykonania, w tym umowy sprzedaży, o dzieło, najmu, dzierżawy, zlecenia, poręczenia, darowizny ( w tym odwołania darowizny ) , renty i dożywocia.

Ponadto w zakresie prawa cywilnego prowadzi sprawy spadkowe, a to przyjęcia i odrzucenia spadku, stwierdzenia nabycia spadku z ustawy lub testamentu, nieważności testamentu, działów spadku, wykonywanie zapisu, uzyskiwania zachowku.

W zakresie prawa rodzinnego prowadzi sprawy o unieważnienie związku małżeńskiego, separację, rozwód, podział majątku małżonków, alimenty, wykonywanie władzy rodzicielskiej w tym realizowanie kontaktów z dzieckiem oraz ustalanie i zaprzeczanie ojcostwa

W zakresie prawa lokalowego prowadzi sprawy o eksmisję i uzyskanie lokalu socjalnego.

W zakresie prawa rolnego prowadzi m.in. sprawy o uregulowanie własności gospodarstw rolnych w drodze uwłaszczenia.

W zakresie prawa karnego występuje jako obrońca oraz jako pełnomocnik osób pokrzywdzonych przestępstwami, a to pełnomocnik pokrzywdzonych w postępowaniach przed organami Prokuratury oraz jako pełnomocnik oskarżycieli prywatnych, posiłkowych i subsydiarnych w postępowaniach karnych.

 

Kontakt:

Adw. Piotr Ochałek

Kancelaria Adwokacka

al. Płk. W. Beliny-Prażmowskiego 9/3

31-514 Kraków

tel. 12 294 45 34

604 052 182

piotrochalek@onet.eu

 

Translate »